Türkçe

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

CHT TURKEY olarak yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve aynı zamanda çevre dostu ürünler üretmekteyiz. Yüksek kalite ve yüksek performans standardı üretimin her aşamasında ürünlerimizin analitik enstrümanlar yardımı ile analiz edilmesi ile sağlanmaktadır.

Ayrıca bünyemizde bulunan Ar-Ge departmanına da servis vererek yüksek kalitede yeni ürünlerin geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır.

Hammadde analizleri, ürün analizleri, Ar-Ge departmanı tarafından geliştirme aşamasında olan yeni ürünlerin analizleri, tekstil incelemeleri, tekstil üzerindeki leke ve kalıntı analizleri, çevre analizleri; enstrümental analiz laboratuvarımız tarafından yürütülmektedir.

Ürünlerimizin kalite ve performans karakterizasyonu için güçlü ve yüksek hassasiyette cihazlar kullanılmaktadır:

  • FT-IR spektrofotometre
  • UV/VIS spektrofotometre
  • Headspace-GC
  • HPLC, GPC
  • TLC
  • DSC

VOILA_REP_ID=C1257CF9:002EDCB8